Skip to content Skip to footer

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ ŞİKÂYET SÜREÇ KURALLARI

Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (Merkez), İnternet Alan Adları Yönetmeliği (Yönetmelik), İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği (Tebliğ) ve Tebliğ kapsamında bir şikâyet için, başvuruculara kolaylık sağlaması amacıyla Başvuru Kılavuzu hazırlamıştır.

Şikâyetçilerin başvurularını Tebliğ kapsamında yapabilmeleri amacıyla Merkez tarafından bir Şikâyet Başvuru Formu hazırlanmıştır. Şikâyet çevrimiçi form olarak yapılacaktır.

Şikâyet Edilenlerin Tebliğ kapsamında cevap verebilmeleri amacıyla Merkez tarafından bir Şikâyet Edilen Cevap Formu hazırlanmıştır. İlgili şikâyete cevap, çevrimiçi form olarak yapılacaktır.

Tebliğ kapsamındaki şikâyetler ve cevaplar tüm ekleri de dahil olmak üzere elektronik ortamda merkezin internet sitesi üzerinden yapılmalıdır. Şikâyet ve cevabın doğrudan çevrimiçi form olarak doldurulması gerekmektedir.

Şikâyetin ve cevabın gönderilmesinin ardından idari inceleme sırasında veya sonrasında, Merkez tarafından hakem talebi üzerine ya da doğrudan taraflardan ek bilgi/belge talep edilmesi mümkündür. Taraflardan Merkez tarafından ek bilgi/belge talep edilmesi halinde taraflar formun eksiksiz doldurulduğundan bahisle bu talebi geri çeviremez. Talebin kabul ya da reddedilmesi nedeniyle doğacak sorumluluk ilgili tarafa aittir. Aynı şekilde Merkez başvuru usulüne uygun yapılmış olsa bile, şikâyetçinin başvuru ile istediği amaca ulaşmasını garanti etmez.

Alan Adı Uyuşmazlık Başvurunuzu Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ne yaparken;

  • Şikâyet ve ekleri merkez tarafından hazırlanan Kılavuzda yer verilen ve internet sitesinde ilan edilen dosya boyutu ve formatında elektronik ortam aracılığıyla gönderilmelidir. Merkez hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında çalışmakta olup mesai saatleri dışında, hafta sonları ve resmi tatillerde yapılan başvurular sonraki ilk iş gününe kadar işleme alınmayabilir.
  • Şikâyetçinin başvurusu sonrası Tebliğ madde 8 gereğince şikâyet edilene,
   • Hakkında şikâyet olduğuna ilişkin bildirim,
   • Başvuruda sunulan bilgi ve belgeleri ihtiva eden şikâyet dosyası,
   • Şikâyetçinin hakem veya hakem heyeti tercihi,
   • İlgili mevzuat konusunda açıklamalar ile sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler ve
   • Şikâyet edilenin Merkez’e cevap verirken göndermesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalar gönderilir.
  • Şikâyetin Merkez tarafından kabul edilmesinin ardından uyuşmazlığa konu olan İnternet Alan Adı (İAA) uyuşmazlık süresince başkasına transfer edilmemesi için dondurulur. İAA dondurulması nedeniyle, internet alan adı kaydında yer alan bilgilerin değiştirilmesine, internet alan adının satışına, devrine, feragatine ve kayıt kuruluşu transferine izin verilmez. Sadece yenilenmesine izin verilir.
  • Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, uyuşmazlık çözüm sürecinde kullanılacak dil Türkçe’dir.
  • Şikâyet için gerekli ödeme, Tebliğ ve Kılavuz gereğince Merkeze yapılmalıdır. Şikâyete ilişkin ödemeler, Merkez tarafından belirlenen yöntem ile kabul edilecektir.
  • Örnek bir çevrimiçi başvuru formunun doldurulma aşamalarını içeren videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Cevabınızı Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ne gönderirken;

  • Cevap ve ekleri merkez tarafından hazırlanan Kılavuzda yer verilen ve internet sitesinde ilan edilen dosya boyutu ve formatında elektronik ortam aracılığıyla gönderilmelidir. Merkez hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında çalışmakta olup mesai saatleri dışında, hafta sonları ve resmi tatillerde yapılan talepler sonraki ilk iş gününe kadar işleme alınmayabilir.
  • Merkez tarafından bir başvurunun tarafınıza gönderilmesinden itibaren Tebliğ madde 9 gereğince 10 gün içinde cevabınızı göndermeniz gerekmektedir.
  • İhtiyaç duymanız halinde makul gerekçeleri ile birlikte ek süre talebinde bulunabilecek ve talebinizin kabul edilmesi haline 10 güne kadar ek süre verilebilecektir.
  • Şikâyetin Merkez tarafından kabul edilmesi nedeniyle uyuşmazlığa konu olan İAA uyuşmazlık süresince başkasına transfer edilmemesi için dondurulur. İAA dondurulması nedeniyle, internet alan adı kaydında yer alan bilgilerin değiştirilmesine, internet alan adının satışına, devrine, feragatine ve Kayıt Kuruluşu transferine izin verilmez. Sadece yenilenmesine izin verilir.
  • Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, uyuşmazlık çözüm sürecinde kullanılacak dil Türkçe’dir.
  • Şikâyet eden tek hakem tercihinde bulunmuş ancak tarafınızca üç üyeli hakem heyeti tercih ediliyor ise, iki hakem ve Merkez ücretinin, Tebliğ ve Kılavuz gereğince Merkeze yapılması gerekmektedir. Ödemeler, Merkez tarafından belirlenen yöntem ile kabul edilecektir
  • Örnek bir çevrimiçi cevap formunun doldurulma aşamalarını içeren videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Önemli Not:
Şikâyette veya iletişim aşamasındaki e-postalarda herhangi bir kredi kartı bilgisi yazmayın. Ödemeyle ilgili yardım veya bilgi talepleriniz için lütfen 0 312 222 0 284 numaralı telefonu arayın.

Şikâyet ile ilgili her türlü sorularınızı yardim@uyusmazlik.com.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.